งานติดตั้งท่อส่งความเย็นพร้อมฉนวน (Duct)


งานติดตั้งระบบปั๊มส่งสีและท่อส่งสี ระบบการหมุนเวียน โรงงานประกอบรถยนต์

Paint Circulation System (PCS) ห้องผสมสี (MIXING ROOM)

 

Paint Circulation System (Stainless Steel Pipe) งานระบบท่อส่งสี ระบบการหมุนเวียน

 

Paint Circulation System (Stainless Steel Pipe) งานระบบท่อส่งสี ระบบการหมุนเวียน

Spray Booth อุปกรณ์ห้องพ่นสี

 

งานติดตั้งระบบปั๊มส่งสีและท่อส่งสี ระบบการหมุนเวียน (Paint Circulation System)

Bumper Paint (ห้องพ่นสีตัวรถ)

 

Mini Supply Pump For Spray Booth ชุดปั๊มส่งสีขนาดเล็ก ห้องพ่นสีกันชนรถ

 

Mini Supply Pump For Spray booth  ชุดปั๊มพ่นสีขนาดเล็กในห้องพ่นสี

 

งานติดตั้งระบบปั๊มส่งสีและท่อส่งสี ระบบการหมุนเวียน Paint Circulation

 

งานติดตั้งระบบปั๊มส่งสีและท่อส่งสีแบบหมุนเวียน Paint Circulation System

 

งานระบบปั๊มส่งและท่อส่งซีลเลอร์แรงดันสูง Sealer Pump System (HI-PRESSSURE)

 

งานระบบปั๊มส่งและท่อส่งซีลเลอร์แรงดันสูง Sealer Pump System (HI-PRESSSURE)

 

                                                    งานติดตั้งระบบพ่นสีกันกระแทก (SGC) Automation System
 

 

Installation Chiller Pipe งานติดตั้งท่อชิลเลอร์พร้อมฉนวน

 

 

                                                                    งานติดตั้งท่อส่งความเย็นพร้อมฉนวน (Duct)    
         

 

งานต่อเติมขยายห้องและงานติดตั้งห้องกำจัดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดรองเท้า

 

                                                          งานต่อเติมขยายห้องขัดตัวรถและเคลื่อนย้ายระบบลำเลียง
 

งานออกแบบติกตั้งระบบควบคุมการจ่ายปริมาณลมเป่าตัวรถพร้อมหัวพ่น

 

                                                                                           Waste Piping SUS 304
 

Water Sparay Booth

 

Dry Spray Booth

 

Mini Oven Booth

 

Air Compressor System

 

งานโครงสร้างเหล็กร้านอาหาร

 


                                                                           งาน Service หลังการขาย


 


Visitors: 6,764